Edictes

Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7277 AJUNTAMENT DE TERRADES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7276 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial del projecte executiu Franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis del municipi de Terrades
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5980 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró de l'aigua 2T 2020, de l'Ajuntament de Terrades
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5009 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8306 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació inicial del projecte d'obres "abastament aigua potable, 3a fase"
Exercici: 2019 Bop: 186-0 Edicte: 7496 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7497 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 7092 DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE GIRONA Gerència Territorial del Cadastre Edicte d'aprovació de la ponència de valors parcial del municipi de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6443 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5531 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria i dels seus estatuts