Edictes

Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 7092 DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE GIRONA Gerència Territorial del Cadastre Edicte d'aprovació de la ponència de valors parcial del municipi de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6443 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5531 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria i dels seus estatuts
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5284 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA Edicte d'informació pública de l'expedient per a la modificació de l'agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, incorporant l'Ajuntament de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 5071 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 934 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10374 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10373 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5433 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5202 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2017