Edictes

Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 934 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10374 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10373 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5433 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5202 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2990 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 5-0 Edicte: 11291 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2016 Bop: 245-0 Edicte: 10824 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10810 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'aprovació inicial i exposició pública del Mapa de Capacitat Acústica del municipi
Exercici: 2016 Bop: 202-0 Edicte: 8786 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic