Edictes

Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5009 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8306 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació inicial del projecte d'obres "abastament aigua potable, 3a fase"
Exercici: 2019 Bop: 186-0 Edicte: 7496 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7497 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 7092 DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE GIRONA Gerència Territorial del Cadastre Edicte d'aprovació de la ponència de valors parcial del municipi de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6443 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5531 AJUNTAMENT DE TERRADES Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria i dels seus estatuts
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5284 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA Edicte d'informació pública de l'expedient per a la modificació de l'agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció dels Ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, incorporant l'Ajuntament de Terrades
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 5071 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 934 AJUNTAMENT DE TERRADES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018