+
11 desembre 2017
CAMPANYA HIVERN
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
22 novembre 2017
NOTA INFORMATIVA HORARIS 20112017
Podeu veure/descarregar els nous horaris fent clic AQUÍ
25 octubre 2017
ddgi
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Terrades una subvenció d’import 7.393,40€ amb destí al finançament de despese
12 juliol 2017
ddgi
S’han executat les obres complementàries a una instal.lació de sanejament i petites actuacions a serveis a la zona verda de la plaça Ma
20 abril 2016
calendari fiscal 2016
Podeu veure/descarregar tota la informació fent clic AQUÍ
22 novembre 2017
ddgi
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
14 novembre 2017
ddgi
DESPESES CULTURALS 2017 La Diputació de Girona en sessió de la Junta de Govern del dia 16 de maig de 2017 va acordar concedir a l’Aj
25 octubre 2017
ddgi
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Terrades, dins del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria fores
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
4 febrer 2016
Anunci licitació Plec de clàusules El termini per presentar la documentació finalitza el dia 16/02/2016